Dreamtown

17-05-2022

Kontaktoplysninger

Elmegade 2, 2200 København N - CVR  38616102

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2021 til den 17. maj 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dreamtown.ngo), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1059387).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Dreamtowns arbejde. Herunder til drift af foreningen og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. november 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03546