Dreamtown

17-05-2022

Kontaktoplysninger

Elmegade 2, 2200 København N

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2020 til den 17. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dreamtown.ngo), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Dreamtown. Herunder til drift af foreningen, arbejde og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02402