Dooni-Dooni.dk

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Händelsvej 2, 7400 Herning - CVR 31989094

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dooni-dooni.com) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.65811) og kontooverførsel (Reg.4728 Konto 34287 45302)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skolebyggeri, uddannelse, socialhjælp og landbrug i Mali samt drift af Dooni-Dooni.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04323