Diving360

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Engtoften 58, 9690 Fjerritslev - CVR 42312975

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.diving360.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.108810) og kontooverførsel (Reg.7461 Konto 2078292817)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme og udbrede de helbredsmæssige fordel ved dykning med komprimeret luft, for personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04190