DIT-Ungdom

01-06-2022

Kontaktoplysninger

Ørbækvej 274, 5220 Odense SØ - CVR 35171479

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juni 2021 til den 1. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.muslimskungdom.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.336600) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 12789866)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle drift samt læring og oplevelser til unge mennesker som f.eks. Gokart ture, hytteture med videre.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04270