Discotek IN ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Generatorvej 8B, 2860 Søborg - CVR 41520515

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.twitch.com/discotekin) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 140725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift og kontinuerlig udvikling af Discotek INs livestream og arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04433