Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bryggervangen 55, 2100 København Ø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dignity.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), salg/auktion, merchandise, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for DIGNITYs generelle arbejde med rehabilitering af torturofre samt forskning i og forebyggelse af tortur i hele verden. Midlerne skal ligeledes anvendes til akut nødhjælp i krigs-, borger-, konflikt- og katastroferamte områder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00311