DIB - Dansk International Bosætningsservice

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Klosterport 4, 8000 Aarhus C - CVR 13167230

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.dib.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.94620) og kontooverførsel (Reg.8401 Konto 1265380) 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen DIB, herunder til drift, oplysningsarbejde i Danmark og projekter i Syd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04059