Diaspora af Burundierne i Danmark (DBD)

02-10-2022

Kontaktoplysninger

Skovvangsvej 166, 2.th, 8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

1. oktober 2022 til den 2. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 26621667) og kontooverførsel (Reg. 0758 konto 3231364616).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at finansiere skolegang og alle daglige udgifter for underprivilegerede børn i Burundi i et udvalgt børnehjem.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05378