Diaspora af Burundierne i Danmark (DBD)

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Skovvangsvej 166, 2. th., 8200 Aarhus N - CVR 39049880.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via events samt via online indsamlingsplatform og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 0758 konto 3231364616), samt mobile betalingsløsninger, nr. 26601667.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for finansiering af skolegang og alle daglige udgifter for underprivilegerede børn i Burundi i et udvalgt børnehjem.

Indsamlingsområde

Landdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03561