Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Bernstorffsvej 20A, 2900 Hellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sanktlukas.dk), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Stiftelsens forskellige diakonale tilbud. Herunder Sankt Lukas Hospice, Lukashuset – Børne- og Ungehospice, Lindely Plejehjem, Specialkrisecenter Rosely og Café Mødestedet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00464