Diabetesforeningen "Danish Diabetes Association"

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Stationsparken 24, st., 2600 Glostrup  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Diabetesforeningens formålsbestemte arbejde for at forbedre livskvaliteten og øge helbredsmulighederne for diabetikere samt at oplyse om og forebygge diabetes og dens følgesygdomme. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00519