Dhammachaya Buddhist Center Denmark

13-04-2022

Kontaktoplysninger

Nørregade 13, 4534 Hørve - CVR 38237616

Indsamlingsperiode

Fra den 14. april 2021 til den 13. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.71436370, 50168640, 50371777)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arrangementer, drift samt formidling af buddhisme (Theravada).
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til en fælles løsning som indgås mellem medlemmer og foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 13. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03455