DGI

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vingsted Skovvej 1, 7182 Bredsten  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for almennyttige formål i DGI eller DGI's medlemsforeninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00426