DFUNK

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Nørrebrogade 110, 2200 København N - CVR 32003893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.dfunk.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 75909) og kontooverførsel (Reg. 8117 Konto 0004965560)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for for DFUNKs drift samt konkrete nationale, regionale og lokale aktiviteter for og med unge, der er flygtet til Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03878