DET UDENRIGSPOLITISKE SELSKAB

27-10-2022

Kontaktoplysninger

Amaliegade 40A, 1256 København K

Indsamlingsperiode

Fra den 28. oktober 2021 til den 27. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.udenrigspolitik.dk),  sociale medier (Facebook, Instagram og  LinkedIN).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 651488) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13305935).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Det Udenrigspolitiske Selskabs arbejde til at fremme kendskabet til og højne interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 27. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03990.