Det Runde Bord

23-06-2022

Kontaktoplysninger

Flæsketorvet 68, 1711 København V - CVR 33559100

Indsamlingsperiode

Fra den 24. juni 2021 til den 23. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.detrunde-bord.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401, Konto 0001282864), samt via MobilePay (nr. 92383)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Det Runde Bords arbejde med formidling af gratis overskudsmad via innovative løsninger.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til fordel for socialt udsatte. Herunder til mad og hygge til mennesker med problematisk forbrug af rusmidler, hjemløshed, psykiske og sociale problematikker i København og omegn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03707