Det Kongelige Danske Haveselskab, Haveselskabet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Tobaksvejen 23A, st., 2860 Søborg

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår vedevents samt via hjemmeside/donationsmodul (www.haveselskabet.dk), sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at støtte og formidle grønne tiltag indenfor blandt andet nye former for dyrkning, biodiversitet, udvikling af grønne områder, støtte til at fremme kulturel integration via grønne interesser, udvikling af køkkenhaver, grønne tiltag målrettet byboerne osv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00334