DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN

15-05-2022

Kontaktoplysninger

Ørbækvej 274, 5220 Odense SØ - CVR 19478297

Indsamlingsperiode

Fra den 16. maj 2021 til den 15. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wakffyn.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.18275) og kontooverførsel (Reg.1684 Konto 3232084455)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udbygning af toilet- og renselsesfaciliteter til Det Islamiske Trossamfund på Fyns moskebygning samt renovering af nuværende toilet- og renselsesfaciliteter med henblik på alment brug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 15. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03560