DET ISLAMISKE TROSSAMFUND I DANMARK

14-11-2022

Kontaktoplysninger

Dortheavej 45, 2400 København NV - CVR 19307646

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2021 til den 14. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wakf.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og postomdeling.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.960694) og kontooverførsel (Reg.5501 Konto 6266212400)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af foreningens lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04151