Det Danske Missionsforbund

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger via hjemmeside/donationsmodul (www.missionsforbundet.dk, www.helpromania.minisite.dk, www.fathershome.dk) og sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for missionsarbejde i Grønland, Rumænien, Ghana og Thailand. Fællesarbejde og projekter i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

J.nr. 20-72-00401