DET DANSKE BIBELSELSKAB

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Frederiksborggade 50, 1360 København K - CVR 62905115

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bibelselskabet.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for Det Danske Bibelselskabs projekter. Herunder oversættelse af Bibelen eller bibeldele til et nyt sprog.
Undervisning i bibelkundskab. f.eks. blandt børn og hiv- og aids-syge. Uddeling og salg til subsidierede priser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00341

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1