Designmuseum Danmark

17-11-2022

Kontaktoplysninger

Bredgade 68, 1260 København K - CVR 55798516

Indsamlingsperiode

Fra den 18. november 2021 til den 17. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.570453)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for museets udvikling og samlinger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 17. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04107