DEPRESSIONSFORENINGEN

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Slagelsegade 1, 3. tv., 2100 København Ø - CVR 20934506

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.depressionsforeningen.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.284825) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 0009625100)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04527