DEN SELVEJENDE INSTITUTION WAWCAS INTERNATIONAL

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Vestergade 49B, 8000 Aarhus C - CVR 35957960

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wawcasinternational.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 24652)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for DEN SELVEJENDE INSTITUTION WAWCAS INTERNATIONAL vedtægtsbestemte formål §1.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03676