DEN SELVEJENDE INSTITUTION SOS BØRNEBYERNE, DANMARK

31-12-2022

Kontaktoplysninger

www.sosbornebyerne.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.sosbornebyerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for opfyldelse af fondens formål jf. vedtægterne. De indsamlede midler anvendes herunder således til fordel for udsatte og forældreløse børn og deres familier fortrinsvis i udviklingslande. Dette omfatter drift af børnebyer og forebyggende arbejde i lokalområdet samt understøttende projekter og oplysnings-/fortalerarbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00369