Den Selvejende Institution Skovsnogen - Deep Forest Artland

18-10-2022

Kontaktoplysninger

Døvlingvej 2, 6933 Kibæk - CVR 37285978

Indsamlingsperiode

Fra den 19. oktober 2021 til den 18. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.deepforestartland.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.176611) og kontooverførsel (Reg.7620 Konto 2134672)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Den Selvejende Institution Skovsnogen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04165