Den Selvejende Institution Naturama

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Dronningemaen 30, 5700 Svendborg - CVR 31723876

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for forskning. Herunder videnskabelig undersøgelse og granskning samt oplysning om Natur og naturbeskyttelse af truede dyre- og plantearter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00602

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1