DEN SELVEJENDE INSTITUTION LYKKELIGA DANMARKS SKÆVESTE FÆLLESSKAB

31-08-2022

Kontaktoplysninger

Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Øst - CVR 38523252

Indsamlingsperiode

Fra den 1. september 2021 til den 31. august 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.lykkeliga.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 238341, 555164, 621200, 97896) og kontooverførsel (Reg. 9280 Konto 1940210681)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for LykkeLigas drift og LykkeCup som afvikles i juni 2022.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. februar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03851