DEN SELVEJENDE INSTITUTION INGES KATTEHJEM

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ejbydalsvej 260, 2600 Glostrup

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og samt via hjemmeside/donationsmodul (www.inges-kattehjem.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af dyreinternatet og oplysning om dyrevelfærd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00440