Ejendommen Hospice Djursland

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandbakken 1, 8410 Rønde - CVR 29059330

Indsamlingsperiode

Landsdækkende.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.hospicedjursland.dk, www.strandbakkehuset.dk) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via ®mobile betalingsløsninger (Nr. 373426, 211100).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for formål, som kan bidrage til at øge livskvaliteten hos patienter og pårørende indlagt på Hospice Djursland og på Børn- og ungehospice Strandbakkehuset.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04997