Den selvejende institution "Andromeda"

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Skyumvej 76, Vilsund, 7752 Snedsted - CVR 25797809

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.andromeda.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 29490200)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Skonnerten Jylland. Herunder at hjælpe udsatte unge og til oprettelse af Tall Ship Thy Fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03399