Den Kongelige Livgardes Fond

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Høveltevej 117, 3460 Birkerød – CVR 11591434

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.denkongeligelivgardesfond.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af mindebog om Livgardens historie til alle tjenstgørende gardere, støtte værdige og trængende personer, veteraner og initiativer ved og omkring Den Kongelige Livgarde samt uddeling legater til personer, der har ydet en ekstraordinær god indsats.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00575