Den Internationale kristne Ambassade Jerusalem, dansk afd.

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sct Jørgens Park 30K, 4700 Næstved

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.icej.dk), sociale medier (Facebook, Instagram), merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for hjælpeaktiviteter i Israel. Herunder i følge den danske afdelings kontor jf.

vedtægterne en række praktiske opgaver:

  • At vise omsorg for det jødiske folk og især for staten Israel, ved at sætte fokus på Ordet i Esajas 40:1: ”Trøst, ja trøst mit folk, så siger Eders Gud”
  • At minde kristne om og opmuntre til bøn for Jerusalem og landet Israel
  • At være et center hvor kristne fra hele verden kan blive orienteret om, hvad der finder sted i landet Israel og blandt det jødiske folk med det formål at skabe den rette holdning til Israel at stimulere kristne ledere, kirker og organisationer til at øve effektiv indflydelse i deres lande på vegne af det jødiske folk at påbegynde eller hjælpe med projekter i Israel, omfattende økonomisk indsats for trivsel blandt alle, som lever i Israel, uanset race, baggrund eller religion, og at øve forsonende indflydelse mellem arabere og jøder.

For at løse disse opgaver sørger det danske kontor for følgende:

  • Udgiver bladet ”Et ord fra Jerusalem” 6 gange om året
  • Ansat to personer (en fuldtid og en på deltid) som varetager kommunikationen mellem kristne og jøder ved at holde møder med den israelske. ambassadør, andre jødiske ledere samt kristne kirkeleder, menigheder og politikere.
  • Foretager nødvendige rejser samt modtaget relevante besøgende for at udbyggesamarbejdet mellem kristne og jøder.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00552