Den Glad Familie

14-04-2022

Kontaktoplysninger

Jettesvej 15, 2. th., 8220 Brabrand - CVR 35913084

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 14. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 49163) og kontooverførsel (Reg. 2316 Konto 6287807072)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af bygningen på J.P Larsensvej 15, 8220 Brabrand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03496