Den Danske Valceagruppe( DDVG )

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Ydergrænsen 41, 2600 Glostrup - CVR 39009161

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.61995) og kontooverførsel (Reg.5341 Konto 0249765)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for internatet i Valcea ved Maria Christina Rieza og Loana Marascu.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04289