DEN DANSKE ISRAELSMISSION

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

www.israel.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.israel.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, samt via e-mail, indstik i magasiner og blade.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for projekter i Israel og til arbejdet generelt, jf. vedtægternes formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Organisationen er godkendt af Skatteministeriet og er derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00327