Den Armensk Apostolske Kirkes Menighedsråd

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Viborgvej 179C, 8210 Aarhus V - CVR 27354289

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 575752) og kontooverførsel (Reg. 5073 Konto 0001725219)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til løn til præsten.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04463