Den Almenvelgørende Fond Kids Aid Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Svanemøllevej 17, 2100 København Ø - CVR 31484332

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 172172, 617272, 64740, 500310) og kontooverførsel (Reg. 4728 Konto 4665241319)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte syge og svage børn, herunder blandt andet børn, som er indlagt på hospitaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04427