Den almennyttige selvejende institution - MENTORBARN - relationer for livet

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Orla Lehmannsgade 1A, 1., 7100 Vejle - CVR 36569514

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.mentorbarn.dk), salg/auktion og sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.63006) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 0011663699)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at etablere frivillige mentorfamilierelationer for anbragte og udsatte børn i Danmark. Fortrinsvis til (trykte) materialer, rekruttering og arrangementer for de frivillige. Men også generel administration og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04052