Den Albanske Trossamfund i Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vodroffsvej 8, 1900 Frederiksberg C – CVR 30288343

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bish.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for køb/opførsel af ejendom til Den Albanske Trossamfund i Danmark, samt 2 årlige indsamlinger i forbindelse med EID festerene til fordel for fattige, studerende og mennesker i nød, primært i Albanien, Kosovo og Nordmakedonien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00593