DEICHMANN-SKO ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 6D, 1., 1620 København V - CVR 27278388.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i Deichmanns danske butikker samt via hjemmeside/donationsmodul (deichmann.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 373478).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til danske og/eller internationale velgørende projekter. I 2022 går støtten til fripladser for børn, så de kan deltage på pulsskolen.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05085