DEICHMANN-SKO ApS

06-07-2022

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 6D, 1., 1620 København V - CVR 27278388.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser i alle Deichmanns danske butikker.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.4073, konto 3001 535 897).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til danske og/eller internationale velgørende projekter. I 2021 går støtten til fripladser for børn, så de kan deltage på pulsskolen.dk.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05084