Dear Football

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Krænkerupvej 30, 4200 Slagelse - CVR 39302373

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. dearfootball.dk), online indsamlingsplatform, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.10828) og kontooverførsel (Reg.5343 Konto 0000401947)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for vedligeholdelse af pigeprogrammet på fodboldakademiet, El Cambio Academy, der ligger i Uganda.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til at støtte lokale klubber og skole i Uganda med fodboldudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04380