De Grønne Malere ApS

26-07-2022

Kontaktoplysninger

Tornmarksvej 17, 4173 Fjenneslev - CVR 40449655

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2022 til den 26. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.degroennemalere.dk), online indsamlingsplatform (www.crowdfunding.ida.dk/#projects) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 273083).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opstart af produktion med genbrugt havplast flasker.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 26. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04976