DBL-KOOSO

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Slotsalle 14, 6440 Augustenborg - CVR 33934297

Indsamlingsperiode

Fra den 12. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, Sociale medier (Facebook) og skilt på en motorcykel der køre rundt i Danmark.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.21247598)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for DBL-Koonsos, herunder til humanitære arbejde i Burkina Faso, hvor foreningen arbejder på at skaffe rent drikkevand, en økologisk køkkenhave en planteskole og omlægning af dyrkning af majs (primært kulhydrater) til dyrkning af chiaplanter med højt proteinindhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03761