DanskOase

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Rude Havvej 11, 8300 Odder

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danskoase.dk), sociale medier og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for DanskOases vedtægtsbestemte formål. DanskOase inspirere til åndelig fornyelse, udrustning og mission samt skaber netværk der opbygger etablerede menigheder, danner nye menigheder og medvirker til samarbejde mellem menigheder. DanskOase arrangere forskellige events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00346