Danske-Seniorer

10-09-2022

Kontaktoplysninger

Griffenfeldsgade 58, 2200 København N - CVR 10788714

Indsamlingsperiode

Fra den 11. september 2021 til den 10. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danske-seniorer.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.255112) og kontooverførsel (Reg.5301 Konto 0282255)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremme seniorers interesser og tilbyde dem fællesskabsoplevelser for at bekæmpe ensomhed og isolation.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 10. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03894