Danske Plejehjemsklovne

06-05-2022

Kontaktoplysninger

Bispevænget 10, 8700 Horsens - CVR 41407344 

Indsamlingsperiode

Fra den 7. maj 2021 til den 6. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.635072) og kontooverførsel (Reg.9395 Konto 0017390295)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Danske Plejehjemsklovnes formål om at skabe mulighed, for at sende professionelle klovne ud til plejehjem og andre institutioner for voksne. Herunder til kompetenceudvikling af klovnene, der kræves for at kunne opfylde formålet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03536