Danske Mink

19-11-2022

Kontaktoplysninger

Lyngby Hovedgade 39, 2800 Kongens Lyngby - CVR 42308323

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2021 til den 19. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5473 Konto nr.: 1002005)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte til minkavlere i forhold til minklovgivningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. maj 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04168